Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nội dung : Trình tự, giấy tờ thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất


1. thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm có:- Hợp đồng chuyển nhượng
quyền sử dụng đất;

- Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ quy định tại
khoản 1, 2 & khoản 5 Điều 50 Luật đất đai


2. Về trình tự, giấy tờ thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất


- Bước 1: Một ở trong các bên tham gia giao dịch nộp thủ tục tại Văn phòng
ĐK quyền sử dụng đất;

- Bước 2: Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất kiểm tra & gửi số liệu địa chính
đến cơ quan thuế để xác định nhiệm vụ tài chính;

- Bước 3: Sau khi nhận thông báo của cơ quan thuế, Văn phòng ĐK quyền sử
dụng đất sẽ thông báo cho các bên chuyển nhượng đi nộp nhiệm vụ kinh tế tài
chính;

- Bước 4: Các bên chuyển nhượng nộp nhiệm vụ kinh tế và chuyển biên lai nộp
tài chính cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;


- Bước 5: Các bên chuyển nhượng nhận Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất tại
Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất.


Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Tuyệt chiêu khi vay vốn mua đất tại Hải Dương đơn giản nhất?

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 09/08/2018 19:19:21