Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Gửi tiết kiệm càng dài, hưởng lãi suất càng cao tại EximBank...

Nội dung : Việc chọn gửi tiết kiệm vào các kỳ hạn dài đang là quyết định
được ưu tiên hơn do mặt bằng lãi suất của kỳ hạn dài đang cao hơn khá nhiều
so với gửi tiền kỳ hạn ngắn. Thấu hiểu được điều đó, Eximbank đã triển khai
chương trình khuyến mại mới dành riêng cho khách hàng gửi tiết kiệm các kỳ
hạn trên 12 tháng.EximBank khuyến khích gửi tiết kiệm càng dài, lãi suất càng cao

Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm vốn mới VNĐ dài hạn (vốn mới VNĐ dài hạn:
được hiểu là số tiền gửi VNĐ các kỳ hạn trên 12 tháng của khách hàng tăng
thêm so với số dư tiền gửi VNĐ các kỳ hạn trên 12 tháng tại Eximbank ngày
19/07/2014), tham gia chương trình, được tặng ngay lãi suất thưởng cho số
vốn mới dài hạn tăng thêm, như sau:


Kì hạn15 tháng18 tháng24 tháng36 tháng60 tháng

Lãi suất thưởng+0,4%/ năm+0,2%/ năm


Số tiền gửi tiết kiệm tham gia chương trình được cộng lãi suất thưởng là số
tiền gửi tiết kiệm nhỏ hơn hoặc bằng số vốn mới VNĐ trên 12 tháng.

Lãi suất cho số tiền gửi tiết kiệm vốn mới trên 12 tháng tăng thêm tham gia
chương trình (đã bao gồm mức lãi suất thưởng nêu trên):


Lĩnh lãiHàng thángHàng quýHàng nămCuối kì

15 tháng7,57,6 7,8

18 tháng7,77,8 8,0

24 tháng7,47,57,68,0

36 tháng

24 tháng(Tiết kiệm Trường Phát Lộc)7,57,67,78,1

36 tháng(Tiết kiệm Trường Phát Lộc)

60 tháng5,85,96,07,0


Lưu ý:

Số vốn mới đã được nhận tiền thưởng không được tính để nhận tiếp tiền
thưởng ở các lần gửi sau.
Tài khoản gửi tiết kiệm tham gia chương trình khuyến mãi này, không được
tham gia chương trình khuyến mãi khác.
Khách hàng gửi tiết kiệm được rút vốn trước hạn, và hưởng lãi suất rút
trước hạn theo quy định hiện hành và hoàn trả số tiền thưởng đã nhận.
Các quy định khác theo quy định sản phẩm gửi tiết kiệm khách hàng tham gia.

Việc chọn gửi tiết kiệm vào các kỳ hạn dài đang là quyết định được ưu tiên
hơn do mặt bằng lãi suất của kỳ hạn dài đang cao hơn khá nhiều so với gửi
tiền kỳ hạn ngắn. Thấu hiểu được điều đó, Eximbank đã triển khai chương
trình khuyến mại mới dành riêng cho khách hàng gửi tiết kiệm các kỳ hạn
trên 12 tháng.EximBank khuyến khích gửi tiết kiệm càng dài, lãi suất càng cao

Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm vốn mới VNĐ dài hạn (vốn mới VNĐ dài hạn:
được hiểu là số tiền gửi VNĐ các kỳ hạn trên 12 tháng của khách hàng tăng
thêm so với số dư tiền gửi VNĐ các kỳ hạn trên 12 tháng tại Eximbank ngày
19/07/2014), tham gia chương trình, được tặng ngay lãi suất thưởng cho số
vốn mới dài hạn tăng thêm, như sau:

Kì hạn 15 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng 60 tháng
Lãi suất thưởng +0,4%/ năm +0,2%/ năm
Số tiền gửi tiết kiệm tham gia chương trình được cộng lãi suất thưởng là số
tiền gửi tiết kiệm nhỏ hơn hoặc bằng số vốn mới VNĐ trên 12 tháng.

Lãi suất cho số tiền gửi tiết kiệm vốn mới trên 12 tháng tăng thêm tham gia
chương trình (đã bao gồm mức lãi suất thưởng nêu trên):

Lĩnh lãi Hàng tháng Hàng quý Hàng năm Cuối kì
15 tháng 7,5 7,6
7,8
18 tháng 7,7 7,8
8,0
24 tháng 7,4 7,5 7,6 8,0
36 tháng
24 tháng(Tiết kiệm Trường Phát Lộc) 7,5 7,6 7,7 8,1
36 tháng(Tiết kiệm Trường Phát Lộc)
60 tháng 5,8 5,9 6,0 7,0
Lưu ý:

Số vốn mới đã được nhận tiền thưởng không được tính để nhận tiếp tiền
thưởng ở các lần gửi sau.
Tài khoản gửi tiết kiệm tham gia chương trình khuyến mãi này, không được
tham gia chương trình khuyến mãi khác.
Khách hàng gửi tiết kiệm được rút vốn trước hạn, và hưởng lãi suất rút
trước hạn theo quy định hiện hành và hoàn trả số tiền thưởng đã nhận.
Các quy định khác theo quy định sản phẩm gửi tiết kiệm khách hàng tham gia.

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 10/08/2018 1:20:07