Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : ACB Bank ưu đãi khách hàng doanh nghiệp chương trình "Thắt ...

Nội dung : ACB Bank ưu đãi khách hàng doanh nghiệp chương trình "Thắt chặt
niềm tin – Trọn vẹn niềm vui"

Đăng ký vay tín chấp tại đây để được hưởng ưu đãi.Chương trình tích lũy điểm và đổi quà tặng dành cho khách hàng doanh nghiệp
gửi tiền tại ACB với tổng giá trị quà tặng đến 3,5 tỷ đồng

1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 02/01/2014 đến 02/04/2014 (hoặc đến khi hết
quà tặng)..

2. Đối tượng khách hàng: Khách hàng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài
(không bao gồm các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, công ty cho thuê
tài chính).

3. Loại tiền gửi: VND.

4. Số dư tối thiểu: 1,000,000,000 VND (Một tỷ đồng)

5. Sản phẩm: áp dụng tài khoản mở mới trong thời gian triển khai chương
trình:


Tiền gửi có kỳ hạn lãi cuối kỳ (chỉ áp dụng kỳ hạn từ 1 tháng trở lên).
Tiền gửi có kỳ hạn định kỳ nhận lãi hàng tháng/quý.
Tiền gửi kỳ hạn lãi suất linh hoạt (chỉ áp dụng cho kỳ hạn từ 30 ngày trở
lên).

6. Hình thức khuyến mại: Khách hàng tham gia tiền gửi có kỳ hạn để tích lũy
điểm khuyến mại đổi quà tặng giá trị:
TT
Loại quà tặng
Giá trị quà tặng (VND)
Điểm khuyến mại
1
Bảo hiểm nhân thọ Bảo An
500.000 – 2.234.400.000
500 – 2.234.400
2
Phiếu quà tặng (Voucher) tour du lịch nước ngoài của Vietravel
6.000.000 – 200.000.000

(Mệnh giá tăng thêm là bội số của 2.000.000)
6.000 – 200.000
3
Phiếu mua hàng của Siêu thị điện máy Nguyễn Kim
8.000.000 – 200.000.000
8.000 – 200.000
4
Phiếu quà tặng (Voucher) mua trang

sức PNJ (trừ vàng miếng)
15.000.000 – 200.000.000

(Mệnh giá tăng thêm là bội số của 2.000.000)
15.000 – 200.000
5
Quà tặng khác
1.000.000 – 8.000.000
1.000 – 8.000


7. Quy định khi tham gia chương trình:

Xác định điểm khuyến mại:Điểm khuyến mại
=
Số tiền gửi (đồng) * Kỳ hạn gửi (tháng) * hệ số khuyến mại (*)
1,000,000,000


Nguyên tắc tham gia và tích lũy điểm khuyến mại:(*) Hệ số khuyến mại: ACB
thông báo theo từng thời kỳ


Không giới hạn số lần tham gia
Điểm khuyến mại được ghi nhận ngay khi khách hàng mở mới tài khoản Tiền gửi
có kỳ hạn, được phép cộng dồn các lần phát sinh.
Điểm khuyến mãi còn lại của khách hàng trong đợt triển khai từ ngày
20/09/2013 đến 20/12/2013 vẫn tiếp tục được cộng dồn cho đợt triển khai này.

Sử dụng điểm khuyến mại:1 Điểm khuyến mại = 1000 đ
Điểm khuyến mại tối thiểu để đổi quà: 500 điểm.
Số điểm khuyến mại sử dụng để đổi quà bị trừ khỏi điểm tích lũy.
Thời hạn sử dụng Điểm khuyến mại: hết ngày 10/04/2014. Sau thời hạn này,
điểm khuyến mãi chưa sử dụng không có giá trị đổi quà.

8. Các quy định khác:

Tất toán trước hạn: Khách hàng được tất toán trước hạnSố điểm khuyến mại bị trừ đi tương ứng số dư Khách hàng rút trước hạn trong
tổng điểm khuyến mại tích lũy hiện có của Khách hàng.
Trường hợp tổng điểm khuyến mại hiện có của Khách hàng nhỏ hơn số Điểm
khuyến mại phải trừ, ACB thu hồi số tiền tương ứng số điểm cần trừ (1 Điểm
khuyến mại = 1000 đ)

Khách hàng nhận quà chịu thuế thu nhập (nếu có) theo quy định

Khi yêu cầu quy đổi quà tặng được ACB chấp nhận, khách hàng không được thay
đổi, hủy bỏ hay hoàn trả lại phần quà tặng này.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi Giấy yêu cầu đổi Điểm khuyến mại, khách
hàng sẽ được nhận quà tại địa điểm mà khách hàng đã đăng ký trong Giấy yêu
cầu đổi Điểm khuyến mại.

ACB không trả thưởng bằng tiền mặt hoặc quy đổi giá trị quà tặng sang tiền
mặt.

Cơ cấu quà tặng, Lãi suất áp dụng, Hệ số khuyến mại, Thang điểm quy đổi giá
trị khuyến mại được thay đổi theo từng thời kỳ (ACB chủ động về thời gian
điều chỉnh) và được cập nhật tại trang web www.acb.com.vn.

ACB được toàn quyền sử dụng hình ảnh của khách hàng tham gia chương trình
này trong các họat động quảng bá của ACB (nếu có)

Theo Laisuatnganhang.vn
ACB Bank ưu đãi khách hàng doanh nghiệp chương trình "Thắt chặt niềm tin –
Trọn vẹn niềm vui"
Đăng ký vay tín chấp tại đây để được hưởng ưu đãi.Chương trình tích lũy điểm và đổi quà tặng dành cho khách hàng doanh nghiệp
gửi tiền tại ACB với tổng giá trị quà tặng đến 3,5 tỷ đồng

1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 02/01/2014 đến 02/04/2014 (hoặc đến khi hết
quà tặng)..

2. Đối tượng khách hàng: Khách hàng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài
(không bao gồm các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, công ty cho thuê
tài chính).

3. Loại tiền gửi: VND.

4. Số dư tối thiểu: 1,000,000,000 VND (Một tỷ đồng)

5. Sản phẩm: áp dụng tài khoản mở mới trong thời gian triển khai chương
trình:

Tiền gửi có kỳ hạn lãi cuối kỳ (chỉ áp dụng kỳ hạn từ 1 tháng trở lên).
Tiền gửi có kỳ hạn định kỳ nhận lãi hàng tháng/quý.
Tiền gửi kỳ hạn lãi suất linh hoạt (chỉ áp dụng cho kỳ hạn từ 30 ngày trở
lên).
6. Hình thức khuyến mại: Khách hàng tham gia tiền gửi có kỳ hạn để tích lũy
điểm khuyến mại đổi quà tặng giá trị:

TT

Loại quà tặng

Giá trị quà tặng (VND)

Điểm khuyến mại

1

Bảo hiểm nhân thọ Bảo An

500.000 – 2.234.400.000

500 – 2.234.400

2

Phiếu quà tặng (Voucher) tour du lịch nước ngoài của Vietravel

6.000.000 – 200.000.000

(Mệnh giá tăng thêm là bội số của 2.000.000)

6.000 – 200.000

3

Phiếu mua hàng của Siêu thị điện máy Nguyễn Kim

8.000.000 – 200.000.000

8.000 – 200.000

4

Phiếu quà tặng (Voucher) mua trang

sức PNJ (trừ vàng miếng)

15.000.000 – 200.000.000

(Mệnh giá tăng thêm là bội số của 2.000.000)

15.000 – 200.000

5

Quà tặng khác

1.000.000 – 8.000.000

1.000 – 8.000

7. Quy định khi tham gia chương trình:

Xác định điểm khuyến mại:

Điểm khuyến mại

=

Số tiền gửi (đồng) * Kỳ hạn gửi (tháng) * hệ số khuyến mại (*)

1,000,000,000

Nguyên tắc tham gia và tích lũy điểm khuyến mại:(*) Hệ số khuyến mại: ACB
thông báo theo từng thời kỳ

Không giới hạn số lần tham gia
Điểm khuyến mại được ghi nhận ngay khi khách hàng mở mới tài khoản Tiền gửi
có kỳ hạn, được phép cộng dồn các lần phát sinh.
Điểm khuyến mãi còn lại của khách hàng trong đợt triển khai từ ngày
20/09/2013 đến 20/12/2013 vẫn tiếp tục được cộng dồn cho đợt triển khai này.
Sử dụng điểm khuyến mại:

1 Điểm khuyến mại = 1000 đ
Điểm khuyến mại tối thiểu để đổi quà: 500 điểm.
Số điểm khuyến mại sử dụng để đổi quà bị trừ khỏi điểm tích lũy.
Thời hạn sử dụng Điểm khuyến mại: hết ngày 10/04/2014. Sau thời hạn này,
điểm khuyến mãi chưa sử dụng không có giá trị đổi quà.
8. Các quy định khác:

Tất toán trước hạn: Khách hàng được tất toán trước hạn

Số điểm khuyến mại bị trừ đi tương ứng số dư Khách hàng rút trước hạn trong
tổng điểm khuyến mại tích lũy hiện có của Khách hàng.
Trường hợp tổng điểm khuyến mại hiện có của Khách hàng nhỏ hơn số Điểm
khuyến mại phải trừ, ACB thu hồi số tiền tương ứng số điểm cần trừ (1 Điểm
khuyến mại = 1000 đ)
Khách hàng nhận quà chịu thuế thu nhập (nếu có) theo quy định

Khi yêu cầu quy đổi quà tặng được ACB chấp nhận, khách hàng không được thay
đổi, hủy bỏ hay hoàn trả lại phần quà tặng này.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi Giấy yêu cầu đổi Điểm khuyến mại, khách
hàng sẽ được nhận quà tại địa điểm mà khách hàng đã đăng ký trong Giấy yêu
cầu đổi Điểm khuyến mại.

ACB không trả thưởng bằng tiền mặt hoặc quy đổi giá trị quà tặng sang tiền
mặt.

Cơ cấu quà tặng, Lãi suất áp dụng, Hệ số khuyến mại, Thang điểm quy đổi giá
trị khuyến mại được thay đổi theo từng thời kỳ (ACB chủ động về thời gian
điều chỉnh) và được cập nhật tại trang web www.acb.com.vn.

ACB được toàn quyền sử dụng hình ảnh của khách hàng tham gia chương trình
này trong các họat động quảng bá của ACB (nếu có)

Theo Laisuatnganhang.vn

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 10/08/2018 1:54:25