Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : "Tích lũy Phúc An Khang" – Sản phẩm liên kết gử...

Nội dung : Hiện nay, ngoài việc sử dụng các sản phẩm truyền thống như tiền
gửi, cho vay, dịch vụ ngân hàng, khách hàng còn mong muốn được bảo vệ khỏi
các rủi ro trong cuộc sống. Tham gia sản phẩm gửi tiết kiệm ngân hàng liên
kết với bảo hiểm (Bancassurance), khách hàng sẽ được cả ngân hàng và bảo
hiểm "chăm sóc". Bên cạnh đó, sản phẩm liên kết này giúp ngân hàng trở
thành "siêu thị tài chính một cửa" cung cấp các dịch vụ trọn gói, thỏa mãn
nhu cầu khách hàng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm.

Từ những lợi ích của sự liên kết giữa ngân hàng và bảo hiểm, Bancassurance
trở thành xu hướng tất yếu trên thị trường tài chính. Trước xu thế cạnh
tranh ngày càng gay gắt, ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã triển khai sản
phẩm Bancassurance từ ngày 2/12/2013 có tên Tích lũy Phúc An Khang.Tích lũy phúc an khang

Sản phẩm gửi tiết kiệm liên kết với bảo hiểm nhân thọ "Tích Lũy Phúc An
Khang"

Tích lũy Phúc An Khang là sản phẩm liên kết giữa SCB và Công ty bảo hiểm
nhân thọ VCLI, đáp ứng đồng thời cả 2 nhu cầu "tiết kiệm" và "bảo hiểm" của
khách hàng. Tham gia sản phẩm, khách hàng không chỉ đạt được số tiền gửi
tiết kiệm tích lũy mục tiêu trong tương lai mà còn hưởng quyền lợi của sản
phẩm bảo hiểm nhân thọ "Bảo An tích lũy" để được đảm bảo trước những biến
cố không mong muốn có thể xảy ra.

Sản phẩm thu hút khách hàng bởi lãi suất gửi tiết kiệm của ngân hàng thường
cao hơn nhiều so với lãi suất do phía bảo hiểm chi trả. Khi có nhu cầu vốn,
khách hàng được linh hoạt giải quyết rút vốn trước hạn và được vay cầm cố.
Ngoài ra, khách hàng sẽ nhận được những món quà ý nghĩa nhân kỷ niệm một
năm ngày sử dụng sản phẩm này.

Khách hàng tham gia sản phẩm ngoài mục tiêu gửi tiết kiệm tích lũy cho
tương lai còn được SCB tặng thêm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có giá trị lên
đến 5 tỷ đồng. Với sản phẩm Tích lũy Phúc An Khang, thủ tục tham gia hợp
đồng bảo hiểm đơn giản, khách hàng chỉ cần cam kết hoặc kiểm tra sức khỏe
trước khi tham gia.

Hình thức nộp tiền vào tài khoản tích lũy đa dạng với nhiều phương thức
khác nhau như: nộp tiền mặt, thực hiện chuyển khoản tại quầy hoặc đăng ký
trích tiền tự động và thực hiện nộp tiền trên Internet Banking. Thời gian
nộp tiền tích lũy mang tính chất định kỳ nhưng SCB linh động để khách hàng
có thể nộp trước cho nhiều kỳ hoặc nộp tiền trễ hạn đến 30 ngày so với quy
định.

Tích lũy Phúc An Khang là sản phẩm đầu tiên liên kết giữa gửi tiết kiệm và
bảo hiểm được triển khai tại SCB, thời gian triển khai sản phẩm tuy ngắn
nhưng đã nhận nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Triển khai hiệu
quả sản phẩm Tích lũy Phúc An Khang là bước chuẩn bị tốt cho SCB triển thực
hiện nhiều Bancassurance tiếp theo.
Hiện nay, ngoài việc sử dụng các sản phẩm truyền thống như tiền gửi, cho
vay, dịch vụ ngân hàng, khách hàng còn mong muốn được bảo vệ khỏi các rủi
ro trong cuộc sống. Tham gia sản phẩm gửi tiết kiệm ngân hàng liên kết với
bảo hiểm (Bancassurance), khách hàng sẽ được cả ngân hàng và bảo hiểm "chăm
sóc". Bên cạnh đó, sản phẩm liên kết này giúp ngân hàng trở thành "siêu thị
tài chính một cửa" cung cấp các dịch vụ trọn gói, thỏa mãn nhu cầu khách
hàng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm.

Từ những lợi ích của sự liên kết giữa ngân hàng và bảo hiểm, Bancassurance
trở thành xu hướng tất yếu trên thị trường tài chính. Trước xu thế cạnh
tranh ngày càng gay gắt, ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã triển khai sản
phẩm Bancassurance từ ngày 2/12/2013 có tên Tích lũy Phúc An Khang.Tích lũy phúc an khang

Sản phẩm gửi tiết kiệm liên kết với bảo hiểm nhân thọ "Tích Lũy Phúc An
Khang"

Tích lũy Phúc An Khang là sản phẩm liên kết giữa SCB và Công ty bảo hiểm
nhân thọ VCLI, đáp ứng đồng thời cả 2 nhu cầu "tiết kiệm" và "bảo hiểm" của
khách hàng. Tham gia sản phẩm, khách hàng không chỉ đạt được số tiền gửi
tiết kiệm tích lũy mục tiêu trong tương lai mà còn hưởng quyền lợi của sản
phẩm bảo hiểm nhân thọ "Bảo An tích lũy" để được đảm bảo trước những biến
cố không mong muốn có thể xảy ra.

Sản phẩm thu hút khách hàng bởi lãi suất gửi tiết kiệm của ngân hàng thường
cao hơn nhiều so với lãi suất do phía bảo hiểm chi trả. Khi có nhu cầu vốn,
khách hàng được linh hoạt giải quyết rút vốn trước hạn và được vay cầm cố.
Ngoài ra, khách hàng sẽ nhận được những món quà ý nghĩa nhân kỷ niệm một
năm ngày sử dụng sản phẩm này.

Khách hàng tham gia sản phẩm ngoài mục tiêu gửi tiết kiệm tích lũy cho
tương lai còn được SCB tặng thêm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có giá trị lên
đến 5 tỷ đồng. Với sản phẩm Tích lũy Phúc An Khang, thủ tục tham gia hợp
đồng bảo hiểm đơn giản, khách hàng chỉ cần cam kết hoặc kiểm tra sức khỏe
trước khi tham gia.

Hình thức nộp tiền vào tài khoản tích lũy đa dạng với nhiều phương thức
khác nhau như: nộp tiền mặt, thực hiện chuyển khoản tại quầy hoặc đăng ký
trích tiền tự động và thực hiện nộp tiền trên Internet Banking. Thời gian
nộp tiền tích lũy mang tính chất định kỳ nhưng SCB linh động để khách hàng
có thể nộp trước cho nhiều kỳ hoặc nộp tiền trễ hạn đến 30 ngày so với quy
định.

Tích lũy Phúc An Khang là sản phẩm đầu tiên liên kết giữa gửi tiết kiệm và
bảo hiểm được triển khai tại SCB, thời gian triển khai sản phẩm tuy ngắn
nhưng đã nhận nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Triển khai hiệu
quả sản phẩm Tích lũy Phúc An Khang là bước chuẩn bị tốt cho SCB triển thực
hiện nhiều Bancassurance tiếp theo.

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 10/08/2018 1:06:20