Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Hợp thức phần đất không được công nhận ngoài sổ hồng

Nội dung : Năm 1990 tôi mua một căn nhà cấp 4 tại TP.HCM. Nhà đã có giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích trên giấy chủ quyền 60m2 ở trong
khi thực tế đến 75m2. Phần diện tích tăng thêm này do chủ cũ mua thỏa thuận
bằng miệng với hộ phía sau & đã xây dựng trước khi bán lại cho tôi.


Năm 1999, ở trong đợt kê khai nhà đất mình đã kê khai phần diện tích tăng
thêm. Từ đó đến nay tôi đóng thuế nhà đất hàng năm theo diện tích 75m2. Nay
tôi muốn đổi lại giấy chủ quyền theo mẫu mới và để diện tích trên giấy chủ
quyền đúng với diện tích thực tế thì có phải đóng thêm thuế? Nếu có thì
tính thế nào?

Trường hợp nào thì phải đóng tiền sử dụng đất? Việc thay mặt đứng tên nắm
giữ 1 hoặc 2 căn nhà có liên quan đến các khoản thuế khi đổi giấy chủ quyền
không? Nhờ luật sư hỗ trợ tư vấn. Xin cảm ơn. Thanh Hải (haithanh1989@... )

Trả lời

Để được xem xét cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền nắm giữ nhà ở &
tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là giấy ghi nhận) riêng với phần đất
ngoài giấy chứng nhận nêu trên, ngoài việc phải có các loại hồ sơ nhiều
minh chứng là đất đã được sử dụng không thay đổi từ trước ngày 15-3-1993
(ngày Luật đất đai có hiệu lực thi hành), bạn cần phải được UBND cấp xã nơi
có đất xác thực là đất không tranh chấp.

Bên cạnh đó, tại thời khắc bắt đầu sử dụng phần đất này, người sử dụng đất
không còn một ở trong các hành vi vi phạm như:

- Vi phạm quy hoạch chi tiết cụ thể xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền
xét duyệt và công khai;

- Vi phạm quy hoạch cụ thể mặt bằng xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền
xét duyệt và công khai riêng với diện tích đất đã giao cho tổ chức, cộng
đồng cư dân quản lý;

- Lấn, chiếm hành lang bảo vệ đáng tin cậy công trình công cộng đã được
công bố, cắm mốc;

- Lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè đã có chỉ giới xây dựng;

- Lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất chuyên dùng, đất của
tổ chức, đất chưa sử dụng và các tình huống vi phạm khác đã có văn bản ngăn
chặn nhưng người sử dụng đất vẫn cố tình vi phạm.

Nếu tại thời khắc làm hồ sơ xin cấp giấy ghi nhận chưa có quy hoạch được
xét duyệt hoặc đã có quy hoạch được xét duyệt nhưng việc sử dụng đất của
bạn hợp với quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết cụ thể đô thị
hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn (gọi chung là quy hoạch) được xét
duyệt & chưa có quyết định thu hồi đất thì bạn sẽ được xem xét cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất riêng với phần đất này.

Nếu phần diện tích đất này có nhà ở thì bạn sẽ không phải nộp tiền sử dụng
riêng với phần diện tích 15m2 đất ở đang sử dụng (vì theo quy định người sử
dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất riêng với phần diện tích đất ở
đang sử dụng nhưng diện tích không phải nộp tiền sử dụng đất không vượt quá
hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ GĐ, cá nhân theo ra quyết định của UBND
TP.HCM tại thời điểm xin cấp giấy chứng nhận).

Trường hợp tại thời khắc xin cấp giấy chứng nhận, việc sử dụng đất không
phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt & cơ quan có thẩm quyền chưa có văn
bản chủ trương về thu hồi đất thì bạn cũng vẫn được xem xét cấp giấy ghi
nhận đối với phần đất nêu trên.

Trường hợp đất đã được sử dụng trước thời điểm có quy hoạch được xét duyệt
nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận, việc sử dụng đất không phù hợp với
quy hoạch đã được xét duyệt và đã có chủ trương thu hồi đất bằng văn bản
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì các bạn sẽ không được cấp giấy ghi
nhận và chỉ được dùng theo tình trạng hôn nhân cho đến khi có đưa ra quyết
định thu hồi đất.

Ngoài ra, trong tình huống tại thời khắc khởi đầu sử dụng đất, người sử
dụng đất có một trong các hành vi vi phạm như đã liệt kê ở phần đầu nhưng
tại thời khắc xin cấp giấy chứng nhận, việc sử dụng đất hợp với quy hoạch
thì bạn cũng vẫn được xem xét cấp giấy ghi nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng
đất theo mức bằng 50% tiền sử dụng đất theo Báo Giá đất của UBND TP.HCM tại
thời khắc cấp giấy chứng nhận.

Các chi phí, lệ phí khi xin cấp đổi giấy chứng nhận không có sự khác biệt
đối với người đã sở hữu một hay nhiều hơn một căn nhà.

Luật sư Nguyễn Văn HậuNguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Giải Pháp để vay vốn mua đất tại Cao Bằng nhanh nhất?

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 09/08/2018 0:34:59