Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Hợp thức phần đất không được công nhận ngoài sổ hồng

Nội dung : Năm 1990 tôi mua một căn nhà cấp 4 tại TP.HCM. Nhà đã có sổ đỏ,
diện tích trên giấy chủ quyền 60m2 trong khi thực tế đến 75m2. Phần diện
tích tăng thêm này do chủ cũ mua đàm phán bằng miệng với hộ phía sau & đã
xây dựng trước khi bán lại cho tôi.


Năm 1999, trong đợt kê khai nhà đất tôi đã kê khai phần diện tích tăng
thêm. Từ đó đến nay tôi đóng thuế nhà đất hàng năm theo diện tích 75m2. Nay
tôi muốn đổi lại giấy chủ quyền theo mẫu mới & để diện tích trên giấy chủ
quyền đúng với diện tích thực tế thì có phải đóng thêm thuế? Nếu có thì
tính như thế nào?

Trường hợp nào thì phải đóng tiền sử dụng đất? Việc thay mặt đứng tên nắm
giữ 1 hoặc 2 căn nhà có liên quan đến các khoản thuế khi đổi giấy chủ quyền
không? Nhờ luật sư support. Xin cảm ơn. Thanh Hải (haithanh1989@... )

Trả lời

Để được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền nắm giữ nhà ở
& tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) riêng với phần
đất ngoài giấy chứng nhận nêu trên, ngoài việc phải có các loại giấy tờ
minh chứng là đất đã được dùng ổn định từ trước ngày 15-3-1993 (ngày Luật
đất đai có hiệu lực thi hành), bạn cần phải được UBND cấp xã nơi có đất xác
thực là đất không tranh chấp.

cạnh bên đó, tại thời điểm bắt đầu sử dụng phần đất này, người sử dụng đất
không còn một trong các hành vi vi phạm như:

- Vi phạm quy hoạch chi tiết cụ thể xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền
xét duyệt & công khai;

- Vi phạm quy hoạch cụ thể chi tiết mặt bằng xây dựng đã được cơ quan có
thẩm quyền xét duyệt và công khai riêng với diện tích đất đã giao cho tổ
chức, cộng đồng người dân quản lý;

- Lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn và đáng tin cậy công trình công cộng
đã được công bố, cắm mốc;

- Lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè đã có chỉ giới xây dựng;

- Lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất chuyên dùng, đất của
tổ chức, đất chưa sử dụng và các tình huống vi phạm khác đã có văn bản ngăn
chặn nhưng người sử dụng đất vẫn cố tình vi phạm.

Nếu tại thời điểm làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận chưa có quy hoạch
được xét duyệt hoặc đã có quy hoạch được xét duyệt nhưng việc sử dụng đất
của bạn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết cụ thể đô
thị hoặc quy hoạch điểm cư dân nông thôn (gọi chung là quy hoạch) được xét
duyệt & chưa có quyết định thu hồi đất thì bạn sẽ được xem xét cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất này.

Nếu phần diện tích đất này có nhà ở thì bạn sẽ không phải nộp tiền sử dụng
đối với phần diện tích 15m2 đất ở đang sử dụng (vì theo quy chế người sử
dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở đang
sử dụng nhưng diện tích không phải nộp tiền sử dụng đất không vượt quá giới
hạn trong mức giao đất ở cho mỗi hộ GĐ, cá nhân theo ra quyết định của UBND
TP.HCM tại thời khắc xin cấp giấy ghi nhận).

Trường hợp tại thời khắc xin cấp giấy chứng nhận, việc sử dụng đất không
phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt và cơ quan có thẩm quyền chưa có
văn bản chủ trương về thu hồi đất thì bạn cũng vẫn được xem xét cấp giấy
ghi nhận riêng với phần đất nêu trên.

tình huống đất đã được dùng trước thời điểm có quy hoạch được xét duyệt
nhưng tại thời khắc cấp giấy ghi nhận, việc sử dụng đất không hợp với quy
hoạch đã được xét duyệt và đã có chủ trương thu hồi đất bằng văn bản của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền thì các bạn sẽ không được cấp giấy ghi nhận và
chỉ được sử dụng theo tình trạng hôn nhân cho đến khi có quyết định thu hồi
đất.

Ngoài ra, trong Trường hợp tại thời điểm khởi đầu sử dụng đất, người sử
dụng đất có một trong các hành vi vi phạm như đã liệt kê ở đoạn đầu nhưng
tại thời khắc xin cấp giấy chứng nhận, việc sử dụng đất hợp với quy hoạch
thì bạn cũng vẫn được xem xét cấp giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử
dụng đất theo mức bằng 50% tiền sử dụng đất theo bảng giá đất của UBND
TP.HCM tại thời điểm cấp giấy ghi nhận.

Các chi phí, lệ phí khi xin cấp đổi giấy chứng nhận không còn sự khác biệt
đối với người đã nắm giữ một hay nhiều hơn một căn nhà.

Luật sư Nguyễn Văn HậuNguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Giải Pháp để vay vốn mua đất tại Cao Bằng nhanh nhất?

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 09/08/2018 0:53:25