Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Những ưu đãi Vay ngắn hạn với lãi suất từ 7,77%/năm trong 3
tháng...

Nội dung : Những ưu đãi Vay ngắn hạn với lãi suất từ 7,77%/năm trong 3
tháng đầu tại VIB

Đăng ký vay tín chấp với nhiều ưu đãi lớnVới nguồn vốn vay dồi dào, lãi suất minh bạch, tư vấn chuyên nghiệp, giải
ngân nhanh chóng, VIB đáp ứng ngay mọi nhu cầu vốn trong ngắn hạn của bạn.

Lãi suất ưu đãi hấp dẫn:

Lãi suất ưu đãi trong 3 tháng đầu của khoản vay

Thời gian vay

7.77%/năm
Từ 6 tháng đến 12 tháng

11.49%/năm
Từ 3 tháng đến dưới 6 thángSau thời gian ưu đãi, lãi suất áp dụng theo lãi suất công bố của VIB tại
từng thời điểm. VIB cam kết duy trì lãi suất cạnh tranh cho khách hàng và
niêm yết công khai tại tất cả các chi nhánh.

Thời gian áp dụng: Từ 02/01/2014 đến 31/03/2014 hoặc đến khi giải ngân hết
hạn mức 1.000 tỷ đồng của gói ưu đãi.

Đối tượng áp dụng:

Khách hàng cá nhân/hộ gia đình/ doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu vay vốn để
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, vay mua ô tô.
Khách hàng cá nhân vay mua nhà, xây dựng, sửa chữa nhà, vay tiêu dùng có
tài sản bảo đảm.
Ưu đãi không áp dụng với khách hàng tại Thanh Hóa, Nghệ An. Khách hàng tại
khu vực này khi vay VIB sẽ được hưởng ưu đãi theo chương trình

Theo Laisuatnganhang.vn
Những ưu đãi Vay ngắn hạn với lãi suất từ 7,77%/năm trong 3 tháng đầu tại
VIB
Đăng ký vay tín chấp với nhiều ưu đãi lớnVới nguồn vốn vay dồi dào, lãi suất minh bạch, tư vấn chuyên nghiệp, giải
ngân nhanh chóng, VIB đáp ứng ngay mọi nhu cầu vốn trong ngắn hạn của bạn.

Lãi suất ưu đãi hấp dẫn:

Lãi suất ưu đãi trong 3 tháng đầu của khoản vay

Thời gian vay


7.77%/năm

Từ 6 tháng đến 12 tháng


11.49%/năm

Từ 3 tháng đến dưới 6 thángSau thời gian ưu đãi, lãi suất áp dụng theo lãi suất công bố của VIB tại
từng thời điểm. VIB cam kết duy trì lãi suất cạnh tranh cho khách hàng và
niêm yết công khai tại tất cả các chi nhánh.

Thời gian áp dụng: Từ 02/01/2014 đến 31/03/2014 hoặc đến khi giải ngân hết
hạn mức 1.000 tỷ đồng của gói ưu đãi.

Đối tượng áp dụng:

Khách hàng cá nhân/hộ gia đình/ doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu vay vốn để
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, vay mua ô tô.
Khách hàng cá nhân vay mua nhà, xây dựng, sửa chữa nhà, vay tiêu dùng có
tài sản bảo đảm.
Ưu đãi không áp dụng với khách hàng tại Thanh Hóa, Nghệ An. Khách hàng tại
khu vực này khi vay VIB sẽ được hưởng ưu đãi theo chương trình
Theo Laisuatnganhang.vn

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 10/08/2018 2:17:08