Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Thuế chuyển quyền sử dụng đất

Nội dung : VỀ tiến hành nhiệm vụ NỘP THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


1. thủ tục nộp thuế

- Bản sao có công chứng giấy tờ về nắm giữ nhà ở (2 bản)

- HĐ, văn bản đã được công chứng (2 bản)

- Bản kê khai nộp thuế (theo mẫu của cơ quan thuế);

- Bản sao Giấy khai sinh hoặc Giấy đăng ký kết hôn để làm cơ sở miễn thuế
trong trường hợp tặng cho hoặc nhận thừa kế nhà ở (2 bản);

2. Trình tự nộp thuế

- Bước 1: Người nộp thuế đến Cơ quan quản lý nhà ở lấy tờ khai nộp thuế,
triển khai kê khai và nộp hồ sơ

- Bước 2: Cơ quan quản lý nhà ở đối chiếu, kiểm tra thực địa và xác định vị
trí thửa đất, diện phải nộp hoặc không phải nộp thuế.

- Bước 3: Cơ quan quản lý nhà ở gửi số liệu đến cơ quan thuế để xác định
NGHĨA VỤ nộp thuế;

- Bước 4: Sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà
sẽ chuyển thông báo nộp thuế để chủ nhà đến cơ quan thuế nộp tiền;

- Bước 5: Chủ nhà nộp thuế và chuyển biên lai thu thuế cho cơ quan tiếp
nhận thủ tục và nhận lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã sang tên
mình.


Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:3 lý do vay vốn mua đất tại VIBBank dễ dàng nhất?

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 09/08/2018 19:51:58