Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : OCB trao tặng "Quà tặng yêu thương" đến khách hàng gử...

Nội dung : Chương trình triển khai trên toàn hệ thống OCB với tổng giá trị
giải thưởng trên 2,2 tỷ đồng. Theo đó, tất cả khách hàng cá nhân đến giao
dịch gửi tiết kiệm có kỳ hạn do OCB ban hành (Tiết kiệm thông thường) bằng
VNĐ hoặc USD trong thời gian từ 15/10 đến 15/11 với số tiền tương ứng số
tiền gửi, cứ 50 triệu đồng hoặc 2.500 USD sẽ được nhận ngay một thẻ cào tại
quầy với giá trị tiền mặt trúng lên đến 200.000 đồng.Gửi tiết kiệm tại OCB để nhận được Quà tặng yêu thương

Khách hàng gửi tiết kiệm từ 15/11 đến 31/12 sẽ được nhận các sản phẩm gốm
sứ cao cấp của Minh Long gồm đĩa, tô, ca sứ, bộ 6 chén tương ứng với số
tiền từ 200 triệu đồng đến 800 triệu đồng hoặc từ 10.000 USD đến 40.000 USD.


Số tiền gửi Quà tặng
Giá trị quà tặng

(VND)200.000.000 – < 400.000.000 VND

10.000USD – < 20.000USD
Dĩa tròn31.900


400.000.000 – < 600.000.000 VND

20.000USD – < 30.000USD
Tô cao54.450


600.000.000 – < 800.000.000

30.000USD – < 40.000USD
Ca sứ mẫu đơn69.300


> 800.000.000 VND

> 40.000USD
Bộ 6 chén132.000


Lãi suất gửi tiết kiệm tham gia chương trình khuyến mại:

Đối với gửi tiết kiệm VNĐ: giảm lãi suất 0.05%/năm các kỳ hạn từ 3, 4, 5
tháng so với lãi suất tiết kiệm thông thường đang niêm yết tại Ngân hàng
TMCP Phương Đông.
Đối với gửi tiết kiệm USD: giảm lãi suất 0.05%/năm các kỳ hạn từ 1, 2, 3,
4, 5 tháng so với lãi suất tiết kiệm thông thường đang niêm yết tại Ngân
hàng TMCP Phương Đông.
Giữ nguyên lãi suất gửi tiết kiệm thông thường đang niêm yết tại Ngân hàng
TMCP Phương Đông với các kỳ hạn còn lại.

Chia sẻ về chương trình này, ông Trương Đình Long, Phó tổng giám đốc OCB
cho biết: "Đây là chương trình khuyến mãi lớn dịp cuối năm 2014 được ngân
hàng triển khai tiếp nối các chương trình trước. Chương trình tri ân tất cả
khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng OCB. Vì vậy, bên cạnh các giải
thưởng khách hàng được nhận ngay, lãi suất gửi tiết kiệm OCB vẫn duy trì ở
mức cạnh tranh trên thị trường. Đây chính là sự cam kết hướng đến giá trị
cốt lõi của OCB – khách hàng là trọng tâm".

Thông tin chi tiết, liên hệ chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất hoặc gọi
đến số tổng đài miễn phí: 1800 66 78
Chương trình triển khai trên toàn hệ thống OCB với tổng giá trị giải thưởng
trên 2,2 tỷ đồng. Theo đó, tất cả khách hàng cá nhân đến giao dịch gửi tiết
kiệm có kỳ hạn do OCB ban hành (Tiết kiệm thông thường) bằng VNĐ hoặc USD
trong thời gian từ 15/10 đến 15/11 với số tiền tương ứng số tiền gửi, cứ 50
triệu đồng hoặc 2.500 USD sẽ được nhận ngay một thẻ cào tại quầy với giá
trị tiền mặt trúng lên đến 200.000 đồng.Gửi tiết kiệm tại OCB để nhận được Quà tặng yêu thương

Khách hàng gửi tiết kiệm từ 15/11 đến 31/12 sẽ được nhận các sản phẩm gốm
sứ cao cấp của Minh Long gồm đĩa, tô, ca sứ, bộ 6 chén tương ứng với số
tiền từ 200 triệu đồng đến 800 triệu đồng hoặc từ 10.000 USD đến 40.000 USD.

Số tiền gửi Quà tặng
Giá trị quà tặng

(VND)

200.000.000 – < 400.000.000 VND

10.000USD – < 20.000USD

Dĩa tròn 31.900
400.000.000 – < 600.000.000 VND

20.000USD – < 30.000USD

Tô cao 54.450
600.000.000 – < 800.000.000

30.000USD – < 40.000USD

Ca sứ mẫu đơn 69.300
> 800.000.000 VND

> 40.000USD

Bộ 6 chén 132.000
Lãi suất gửi tiết kiệm tham gia chương trình khuyến mại:

Đối với gửi tiết kiệm VNĐ: giảm lãi suất 0.05%/năm các kỳ hạn từ 3, 4, 5
tháng so với lãi suất tiết kiệm thông thường đang niêm yết tại Ngân hàng
TMCP Phương Đông.
Đối với gửi tiết kiệm USD: giảm lãi suất 0.05%/năm các kỳ hạn từ 1, 2, 3,
4, 5 tháng so với lãi suất tiết kiệm thông thường đang niêm yết tại Ngân
hàng TMCP Phương Đông.
Giữ nguyên lãi suất gửi tiết kiệm thông thường đang niêm yết tại Ngân hàng
TMCP Phương Đông với các kỳ hạn còn lại.
Chia sẻ về chương trình này, ông Trương Đình Long, Phó tổng giám đốc OCB
cho biết: "Đây là chương trình khuyến mãi lớn dịp cuối năm 2014 được ngân
hàng triển khai tiếp nối các chương trình trước. Chương trình tri ân tất cả
khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng OCB. Vì vậy, bên cạnh các giải
thưởng khách hàng được nhận ngay, lãi suất gửi tiết kiệm OCB vẫn duy trì ở
mức cạnh tranh trên thị trường. Đây chính là sự cam kết hướng đến giá trị
cốt lõi của OCB – khách hàng là trọng tâm".

Thông tin chi tiết, liên hệ chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất hoặc gọi
đến số tổng đài miễn phí: 1800 66 78

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 10/08/2018 1:15:36