Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Trình tự, thủ tục thuê mua nhà ở

Nội dung : Giao dịch cho thuê mua nhà ở


1. Hồ sơ thuê mua nhà ở. ở

- Đơn đề nghị thuê mua nhà ở. ở có xác nhận của cơ quan, đơn vị về số người
ở trong hộ GĐ, mức nguồn thu của người làm đơn & điều kiện kèm theo nhà ở
của người có đơn;

- chứng thực của UBND cấp xã nơi người có đơn sinh sống về điều kiện nhà ở
(nếu là hộ gia đình)

2. Ttrình tự xét duyệt việc thuê mua:

- Bước 1: Người có yêu cầu thuê mua gửi đơn có xác thực tới Sở Xây dựng nơi
người đó sinh sống;

- Bước 2: Sở Xây dựng kiểm tra, đối chiếu về điều kiện, tiêu chuẩn thuê
mua. Nếu đủ điều kiện thì lập danh sách & trình UBND tỉnh phê duyệt.

Nếu không đủ điều kiện thì trả lại đơn và thông báo rõ vì sao cho người có
đơn.

- Bước 3: UBND cấp tỉnh xem xét & đưa ra quyết định người được thuê mua &
diện tích được thuê mua;

- Bước 4: Sau khi có ra quyết định của UBND tỉnh, Sở Xây dựng thông báo
danh sách cho người được thuê mua biết;

- Bước 5: Người được thuê mua nộp 20% giá trị diện tích nhà thuê mua và ký
hợp đồng thuê mua với đơn vị được giao quản lý nhà thuê mua;

- Bước 6: Làm thủ thục chuyển nhượng bàn giao nhà ở thuê mua


Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:"Lý do để vay vốn mua đất tại Vpbank dễ dàng nhất?"

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 09/08/2018 19:32:23