Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Hợp thức phần đất không được công nhận ngoài sổ hồng

Nội dung : Năm 1990 tôi mua một căn nhà cấp 4 tại TP.HCM. Nhà đã có giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích trên giấy chủ quyền 60m2 trong khi
thực tế đến 75m2. Phần diện tích tăng thêm này do chủ cũ mua đàm phán bằng
miệng với hộ phía sau và đã xây dựng trước khi bán lại cho tôi.


Năm 1999, ở trong đợt kê khai nhà đất mình đã kê khai phần diện tích tăng
thêm. Từ đó đến nay tôi đóng thuế nhà đất hàng năm theo diện tích 75m2. Nay
tôi muốn đổi lại giấy chủ quyền theo mẫu mới & để diện tích trên giấy chủ
quyền đúng với diện tích thực tế thì có phải đóng thêm thuế? Nếu có thì
tính ra làm sao?

tình huống nào thì phải đóng tiền sử dụng đất? Việc đứng tên sở hữu 1 hoặc
2 căn nhà có liên quan đến các khoản thuế khi đổi giấy chủ quyền không? Nhờ
luật sư tư vấn. Xin cảm ơn. Thanh Hải (haithanh1989@... )

Trả lời

Để được xem xét cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là giấy ghi nhận) đối với phần đất
ngoài giấy ghi nhận nêu trên, ngoài việc phải có các loại giấy tờ chứng
minh là đất đã được dùng không thay đổi từ trước ngày 15-3-1993 (ngày Luật
đất đai có hiệu lực thi hành), bạn cần phải được UBND cấp xã nơi có đất xác
nhận là đất không tranh chấp.

kề bên đó, tại thời điểm khởi đầu sử dụng phần đất này, người sử dụng đất
không còn một trong các hành vi vi phạm như:

- Vi phạm quy hoạch cụ thể xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt
& công khai;

- Vi phạm quy hoạch cụ thể chi tiết mặt bằng xây dựng đã được cơ quan có
thẩm quyền xét duyệt & công khai riêng với diện tích đất đã giao cho tổ
chức, cộng đồng dân cư quản lý;

- Lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn và tin cậy công trình công cộng đã
được công bố, cắm mốc;

- Lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè đã có chỉ giới xây dựng;

- Lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất chuyên dùng, đất của
tổ chức, đất chưa sử dụng & các tình huống vi phạm khác đã có văn bản ngăn
chặn nhưng người sử dụng đất vẫn cố tình vi phạm.

Nếu tại thời khắc làm giấy tờ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận chưa có quy
hoạch được xét duyệt hoặc đã có quy hoạch được xét duyệt nhưng việc sử dụng
đất của bạn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch cụ thể đô thị
hoặc quy hoạch điểm cư dân nông thôn (gọi chung là quy hoạch) được xét
duyệt và chưa có ra quyết định thu hồi đất thì các bạn sẽ được xem xét cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng với phần đất này.

Nếu phần diện tích đất này có nhà ở thì các bạn sẽ không phải nộp tiền sử
dụng riêng với phần diện tích 15m2 đất ở đang sử dụng (vì theo quy chế
người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất riêng với phần diện tích
đất ở đang sử dụng nhưng diện tích không phải nộp tiền sử dụng đất không
vượt quá giới hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ GĐ, cá nhân theo quyết định của
UBND TP.HCM tại thời điểm xin cấp giấy chứng nhận).

tình huống tại thời điểm xin cấp giấy ghi nhận, việc sử dụng đất không hợp
với quy hoạch đã được xét duyệt và cơ quan có thẩm quyền chưa có văn bản
chủ trương về thu hồi đất thì bạn cũng vẫn được xem xét cấp giấy chứng nhận
riêng với phần đất nêu trên.

tình huống đất đã được dùng trước thời điểm có quy hoạch được xét duyệt
nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận, việc sử dụng đất không hợp với quy
hoạch đã được xét duyệt và đã có chủ trương thu hồi đất bằng văn bản của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền thì các bạn sẽ không được cấp giấy chứng nhận &
chỉ được dùng theo hiện trạng cho đến khi có quyết định thu hồi đất.

Ngoài ra, trong tình huống tại thời khắc khởi đầu sử dụng đất, người sử
dụng đất có một ở trong các hành vi vi phạm như đã liệt kê ở chỗ đầu nhưng
tại thời khắc xin cấp giấy ghi nhận, việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch
thì bạn cũng vẫn được xem xét cấp giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử
dụng đất theo mức bằng 50% tiền sử dụng đất theo bảng giá đất của UBND
TP.HCM tại thời điểm cấp giấy ghi nhận.

Các chi phí, lệ phí khi xin cấp đổi giấy ghi nhận không có sự khác biệt
riêng với người đã nắm giữ một hay nhiều hơn một căn nhà.

Luật sư Nguyễn Văn HậuNguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Giải Pháp để vay vốn mua đất tại Cao Bằng nhanh nhất?

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 09/08/2018 1:00:12