Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Gửi tiết kiệm nhận ngay 10.000 quà tặng du lịch

Nội dung : Hòa cùng không khí rộn ràng của những ngày hè sôi động, VietBank
tung ra chương trình "Hè rộn ràng muôn vàn quà tặng" dành cho khách hàng
gửi tiết kiệm có kì hạn từ 1 tháng trở lên.Gửi tiết kiệm VietBank nhận ngay quà tặng du lịch

Khách hàng tham gia chương trình được nhận quà tặng ngay lúc gửi, gửi càng
nhiều càng nhận được nhiều quà tặng, không giới hạn số lượng quà tặng được
nhận trên 1 tài khoản.

Khách hàng được cộng dồn các sổ tiết kiệm gửi mới hoặc tái tục trong cùng 1
ngày để nhận quà tặng tương ứng mức tiền gửi.Trường hợp khách hàng nhận quà
tặng có nhu cầu tất toán trước hạn/rút một phần vốn, Trưởng đơn vị được
quyền giải quyết cho Khách hàng, thực hiện thu hồi lại quà tặng hoặc giá
trị quà tặng đã nhận.

Đối với Khách hàng gửi tiết kiệm USD, đơn vị quy đổi số tiền gửi USD ra VND
để tặng quà cho Khách hàng tương đương mức gửi tiền gửi VND.
Hòa cùng không khí rộn ràng của những ngày hè sôi động, VietBank tung ra
chương trình "Hè rộn ràng muôn vàn quà tặng" dành cho khách hàng gửi tiết
kiệm có kì hạn từ 1 tháng trở lên.Gửi tiết kiệm VietBank nhận ngay quà tặng du lịch

Khách hàng tham gia chương trình được nhận quà tặng ngay lúc gửi, gửi càng
nhiều càng nhận được nhiều quà tặng, không giới hạn số lượng quà tặng được
nhận trên 1 tài khoản.

Khách hàng được cộng dồn các sổ tiết kiệm gửi mới hoặc tái tục trong cùng 1
ngày để nhận quà tặng tương ứng mức tiền gửi.Trường hợp khách hàng nhận quà
tặng có nhu cầu tất toán trước hạn/rút một phần vốn, Trưởng đơn vị được
quyền giải quyết cho Khách hàng, thực hiện thu hồi lại quà tặng hoặc giá
trị quà tặng đã nhận.

Đối với Khách hàng gửi tiết kiệm USD, đơn vị quy đổi số tiền gửi USD ra VND
để tặng quà cho Khách hàng tương đương mức gửi tiền gửi VND.

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 10/08/2018 0:09:15