Cảnh báo bảo mật cho Tài khoản Google được liên kết của bạn

traiphieu. com
Tài khoản của bạn raotin.vn@gmail.com được liệt kê là email khôi phục cho traiphieu.com@gmail.com. Bạn không nhận ra tài khoản này? Hãy nhấp vào đây
Lần đăng nhập mới vào tài khoản được liên kết của bạn
traiphieu.com@gmail.com
Tài khoản Google của bạn vừa được đăng nhập từ thiết bị Windows mới. Bạn nhận được email này vì chúng tôi muốn đảm bảo rằng đó chính là bạn.
Email này là để thông báo cho bạn biết về những thay đổi quan trọng đối với Tài khoản Google và dịch vụ của bạn.
et:31