Linh Linh Quán 197 Hoàng Sa P.Tân Định Q.1 đang cần tuyển các vị trí sau:nử phục vụ lương tháng 4.000.000đ tiền tips tự lấy ca làm việc 17h - 00h, 19h - 2h hoặc làm theo giờ lương thỏa thuận.Nam hỗ trợ lương tháng 3.500.000đ một ngày thêm 50.000đ bồi dưỡng.Tất cả nhân viên bao ăn […]